Företag i Mölndals kommun (9 249 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

K

L

M

P

Snabbfakta

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 8 682 företag verksamma varav 769 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mölndal finns det 4 592 aktiebolag, 214 handelsbolag, 152 kommanditbolag och 2 714 enskilda firmor samt 1 010 övriga bolag.

  • I Mölndals kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 119 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 592 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 779 KSEK vilket är 34,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 27 konkurser skett men 769 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mölndals kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 997 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 29 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mölndals kommun på plats 90 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 27 st vilket räknat per invånare placerar Mölndals kommun på plats 163 av 290.
  • Mölndals kommun har 65 779 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 100 799 075 KSEK, vilket ger 1 532 KSEK per invånare och placerar Mölndal på plats 15 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mölndals kommun blir detta 12 360 351 KSEK och per invånare 188 KSEK, vilket placerar Mölndal på plats 10 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mölndals kommun har 21 818 825 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 47 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 091 829 KSEK i skatt, vilket ger 17 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mölndals kommuns aktiebolag plats 28 av 290 vad gäller inbetald skatt.