Företag i Mönsterås kommun (1 693 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och här finns 1 765 företag verksamma varav 108 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mönsterås finns det 512 aktiebolag, 26 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 911 enskilda firmor samt 308 övriga bolag.

  • I Mönsterås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 512 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 376 KSEK vilket är 48,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 108 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mönsterås kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 132 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 97 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mönsterås kommun på plats 265 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Mönsterås kommun på plats 104 av 290.
  • Mönsterås kommun har 13 487 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 406 640 KSEK, vilket ger 327 KSEK per invånare och placerar Mönsterås på plats 227 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mönsterås kommun blir detta 326 485 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Mönsterås på plats 212 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mönsterås kommun har 1 075 057 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 229 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 53 435 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mönsterås kommuns aktiebolag plats 226 av 290 vad gäller inbetald skatt.