Företag i Mönsterås kommun (1 706 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och här finns 1 762 företag verksamma varav 106 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mönsterås finns det 505 aktiebolag, 25 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 918 enskilda firmor samt 305 övriga bolag.

  • I Mönsterås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 505 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 885 KSEK vilket är 54,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 106 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mönsterås kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 36 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 245 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mönsterås kommun på plats 278 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Mönsterås kommun på plats 207 av 290.
  • Mönsterås kommun har 13 487 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 540 263 KSEK, vilket ger 262 KSEK per invånare och placerar Mönsterås på plats 250 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mönsterås kommun blir detta 277 904 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Mönsterås på plats 228 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mönsterås kommun har 1 077 328 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 232 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 44 002 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mönsterås kommuns aktiebolag plats 255 av 290 vad gäller inbetald skatt.