Företag i Mörbylånga kommun (2 559 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 635 företag verksamma varav 139 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mörbylånga finns det 816 aktiebolag, 46 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 274 enskilda firmor samt 487 övriga bolag.

  • I Mörbylånga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 816 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 998 KSEK vilket är 57,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 139 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mörbylånga kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 143 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 87 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mörbylånga kommun på plats 223 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Mörbylånga kommun på plats 203 av 290.
  • Mörbylånga kommun har 14 975 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 966 473 KSEK, vilket ger 398 KSEK per invånare och placerar Mörbylånga på plats 194 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mörbylånga kommun blir detta 489 565 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Mörbylånga på plats 156 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mörbylånga kommun har 1 489 649 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 207 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 70 272 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mörbylånga kommuns aktiebolag plats 189 av 290 vad gäller inbetald skatt.