Företag i Mörbylånga kommun (2 555 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 632 företag verksamma varav 157 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mörbylånga finns det 806 aktiebolag, 48 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 274 enskilda firmor samt 492 övriga bolag.

  • I Mörbylånga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 806 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 347 KSEK vilket är 57,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 157 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mörbylånga kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 121 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 140 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mörbylånga kommun på plats 171 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Mörbylånga kommun på plats 223 av 290.
  • Mörbylånga kommun har 14 975 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 201 894 KSEK, vilket ger 347 KSEK per invånare och placerar Mörbylånga på plats 205 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mörbylånga kommun blir detta 405 522 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Mörbylånga på plats 193 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mörbylånga kommun har 1 478 534 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 209 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 63 681 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mörbylånga kommuns aktiebolag plats 217 av 290 vad gäller inbetald skatt.