Företag i Malå kommun (758 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Malå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 803 företag verksamma varav 39 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malå finns det 137 aktiebolag, 6 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 536 enskilda firmor samt 123 övriga bolag.

  • I Malå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 137 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 021 KSEK vilket är 48,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 39 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malå kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -8 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 279 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malå kommun på plats 98 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Malå kommun på plats 192 av 290.
  • Malå kommun har 3 122 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 109 619 KSEK, vilket ger 355 KSEK per invånare och placerar Malå på plats 197 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malå kommun blir detta 157 740 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Malå på plats 76 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malå kommun har 304 476 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 210 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 22 557 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malå kommuns aktiebolag plats 105 av 290 vad gäller inbetald skatt.