Företag i Malå kommun (741 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Malå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 794 företag verksamma varav 51 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malå finns det 129 aktiebolag, 7 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 537 enskilda firmor samt 120 övriga bolag.

  • I Malå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 129 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 951 KSEK vilket är 23,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 51 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malå kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 4 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 256 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malå kommun på plats 13 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Malå kommun på plats 59 av 290.
  • Malå kommun har 3 122 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 716 024 KSEK, vilket ger 550 KSEK per invånare och placerar Malå på plats 127 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malå kommun blir detta 106 697 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Malå på plats 143 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malå kommun har 373 898 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 176 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 20 735 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malå kommuns aktiebolag plats 128 av 290 vad gäller inbetald skatt.