Företag i Malmö kommun-Öster (30 049 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

M

O

Snabbfakta

Malmö kommun ligger i Skåne län och här finns 52 601 företag verksamma varav 5 777 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malmö finns det 25 772 aktiebolag, 1 089 handelsbolag, 506 kommanditbolag och 16 673 enskilda firmor samt 8 561 övriga bolag.

  • I Malmö kommun finns det 5 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 524 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 25 772 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 25 335 KSEK vilket är 45,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 333 konkurser skett men 5 777 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malmö kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 8 534 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 10 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malmö kommun på plats 15 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 333 st vilket räknat per invånare placerar Malmö kommun på plats 4 av 290.
  • Malmö kommun har 332 855 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 561 017 350 KSEK, vilket ger 1 685 KSEK per invånare och placerar Malmö på plats 9 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malmö kommun blir detta 21 638 927 KSEK och per invånare 65 KSEK, vilket placerar Malmö på plats 52 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malmö kommun har 838 396 327 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 3 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 5 804 200 KSEK i skatt, vilket ger 17 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malmö kommuns aktiebolag plats 25 av 290 vad gäller inbetald skatt.