Företag i Malung-Sälens kommun (2 959 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 658 företag verksamma varav 166 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malung-Sälen finns det 940 aktiebolag, 33 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 884 enskilda firmor samt 797 övriga bolag.

  • I Malung-Sälens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 940 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 283 KSEK vilket är 39,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 166 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malung-Sälens kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 64 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malung-Sälens kommun på plats 10 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Malung-Sälens kommun på plats 67 av 290.
  • Malung-Sälens kommun har 10 091 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 748 134 KSEK, vilket ger 966 KSEK per invånare och placerar Malung-Sälen på plats 40 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malung-Sälens kommun blir detta 1 059 858 KSEK och per invånare 105 KSEK, vilket placerar Malung-Sälen på plats 25 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malung-Sälens kommun har 4 554 975 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 30 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 184 473 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malung-Sälens kommuns aktiebolag plats 24 av 290 vad gäller inbetald skatt.