Företag i Malung-Sälens kommun (3 031 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Malung-Sälens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 659 företag verksamma varav 189 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malung-Sälen finns det 917 aktiebolag, 34 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 893 enskilda firmor samt 810 övriga bolag.

  • I Malung-Sälens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 917 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 605 KSEK vilket är 33,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 189 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malung-Sälens kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 307 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 6 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malung-Sälens kommun på plats 11 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Malung-Sälens kommun på plats 28 av 290.
  • Malung-Sälens kommun har 10 091 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 307 597 KSEK, vilket ger 922 KSEK per invånare och placerar Malung-Sälen på plats 30 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malung-Sälens kommun blir detta 1 317 735 KSEK och per invånare 131 KSEK, vilket placerar Malung-Sälen på plats 14 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malung-Sälens kommun har 4 060 044 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 33 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 243 610 KSEK i skatt, vilket ger 24 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malung-Sälens kommuns aktiebolag plats 16 av 290 vad gäller inbetald skatt.