Företag i Mariestads kommun (2 751 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 154 företag verksamma varav 241 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mariestad finns det 874 aktiebolag, 73 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 1 446 enskilda firmor samt 739 övriga bolag.

  • I Mariestads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 874 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 184 KSEK vilket är 47,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 241 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mariestads kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 173 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 148 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mariestads kommun på plats 213 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Mariestads kommun på plats 275 av 290.
  • Mariestads kommun har 24 285 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 080 991 KSEK, vilket ger 292 KSEK per invånare och placerar Mariestad på plats 225 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mariestads kommun blir detta 602 393 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Mariestad på plats 198 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mariestads kommun har 2 537 331 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 198 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 820 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mariestads kommuns aktiebolag plats 211 av 290 vad gäller inbetald skatt.