Företag i Markaryds kommun (1 639 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 717 företag verksamma varav 101 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Markaryd finns det 544 aktiebolag, 25 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 900 enskilda firmor samt 241 övriga bolag.

  • I Markaryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 544 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 30 349 KSEK vilket är 65,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 101 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Markaryds kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 349 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 5 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Markaryds kommun på plats 185 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Markaryds kommun på plats 43 av 290.
  • Markaryds kommun har 10 155 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 144 310 KSEK, vilket ger 1 491 KSEK per invånare och placerar Markaryd på plats 16 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Markaryds kommun blir detta 1 751 730 KSEK och per invånare 172 KSEK, vilket placerar Markaryd på plats 12 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Markaryds kommun har 16 211 397 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 8 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 569 045 KSEK i skatt, vilket ger 56 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Markaryds kommuns aktiebolag plats 9 av 290 vad gäller inbetald skatt.