Företag i Marks kommun (5 831 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 207 företag verksamma varav 411 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mark finns det 2 058 aktiebolag, 107 handelsbolag, 38 kommanditbolag och 3 078 enskilda firmor samt 926 övriga bolag.

  • I Marks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 38 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 058 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 712 KSEK vilket är 46,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 411 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Marks kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 287 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 123 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Marks kommun på plats 75 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Marks kommun på plats 232 av 290.
  • Marks kommun har 34 450 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 190 012 KSEK, vilket ger 528 KSEK per invånare och placerar Mark på plats 136 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Marks kommun blir detta 1 168 527 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Mark på plats 145 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Marks kommun har 4 659 059 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 140 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 217 528 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Marks kommuns aktiebolag plats 135 av 290 vad gäller inbetald skatt.