Företag i Marks kommun (5 825 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 150 företag verksamma varav 429 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mark finns det 1 989 aktiebolag, 121 handelsbolag, 38 kommanditbolag och 3 092 enskilda firmor samt 910 övriga bolag.

  • I Marks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 33 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 989 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 673 KSEK vilket är 44,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 429 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Marks kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 627 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 22 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Marks kommun på plats 101 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Marks kommun på plats 160 av 290.
  • Marks kommun har 34 450 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 295 790 KSEK, vilket ger 502 KSEK per invånare och placerar Mark på plats 116 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Marks kommun blir detta 1 324 553 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Mark på plats 122 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Marks kommun har 4 546 420 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 146 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 243 663 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Marks kommuns aktiebolag plats 111 av 290 vad gäller inbetald skatt.