Företag i Melleruds kommun (1 866 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 941 företag verksamma varav 123 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mellerud finns det 406 aktiebolag, 34 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 133 enskilda firmor samt 354 övriga bolag.

  • I Melleruds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 406 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 057 KSEK vilket är 65,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 123 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Melleruds kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 57 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 172 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Melleruds kommun på plats 66 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Melleruds kommun på plats 191 av 290.
  • Melleruds kommun har 9 332 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 235 020 KSEK, vilket ger 240 KSEK per invånare och placerar Mellerud på plats 261 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Melleruds kommun blir detta 170 896 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Mellerud på plats 246 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Melleruds kommun har 667 032 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 242 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 28 695 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Melleruds kommuns aktiebolag plats 262 av 290 vad gäller inbetald skatt.