Företag i Mjölby kommun (2 608 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och här finns 3 499 företag verksamma varav 213 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mjölby finns det 1 243 aktiebolag, 49 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 559 enskilda firmor samt 628 övriga bolag.

  • I Mjölby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 243 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 34 373 KSEK vilket är 87,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 213 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mjölby kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 555 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 20 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mjölby kommun på plats 261 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Mjölby kommun på plats 190 av 290.
  • Mjölby kommun har 27 015 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 39 323 111 KSEK, vilket ger 1 456 KSEK per invånare och placerar Mjölby på plats 17 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mjölby kommun blir detta 1 560 383 KSEK och per invånare 58 KSEK, vilket placerar Mjölby på plats 68 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mjölby kommun har 25 334 877 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 14 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 420 332 KSEK i skatt, vilket ger 16 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mjölby kommuns aktiebolag plats 31 av 290 vad gäller inbetald skatt.