Företag i Mjölby kommun (2 659 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och här finns 3 509 företag verksamma varav 224 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mjölby finns det 1 217 aktiebolag, 55 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 587 enskilda firmor samt 631 övriga bolag.

  • I Mjölby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 217 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 700 KSEK vilket är 35,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 224 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mjölby kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 300 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 71 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mjölby kommun på plats 274 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Mjölby kommun på plats 229 av 290.
  • Mjölby kommun har 27 015 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 022 449 KSEK, vilket ger 963 KSEK per invånare och placerar Mjölby på plats 27 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mjölby kommun blir detta 1 724 392 KSEK och per invånare 64 KSEK, vilket placerar Mjölby på plats 54 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mjölby kommun har 18 877 802 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 14 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 315 591 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mjölby kommuns aktiebolag plats 51 av 290 vad gäller inbetald skatt.