Företag i Mullsjö kommun (987 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 046 företag verksamma varav 72 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mullsjö finns det 330 aktiebolag, 34 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 497 enskilda firmor samt 179 övriga bolag.

  • I Mullsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 330 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 998 KSEK vilket är 42,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 72 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mullsjö kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 33 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 215 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mullsjö kommun på plats 215 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Mullsjö kommun på plats 279 av 290.
  • Mullsjö kommun har 7 310 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 889 367 KSEK, vilket ger 395 KSEK per invånare och placerar Mullsjö på plats 174 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mullsjö kommun blir detta 237 959 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Mullsjö på plats 151 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mullsjö kommun har 872 742 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 172 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 27 754 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mullsjö kommuns aktiebolag plats 236 av 290 vad gäller inbetald skatt.