Företag i Mullsjö kommun (954 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Mullsjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1,023 företag verksamma varav 65 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mullsjö finns det 338 aktiebolag, 30 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 471 enskilda firmor samt 179 övriga bolag.

  • I Mullsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 338 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10,022 KSEK vilket är 42.9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 65 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mullsjö kommun är 12.5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har -1 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 257 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mullsjö kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Mullsjö kommun på plats 101 av 290.
  • Mullsjö kommun har 7,310 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3,116,926 KSEK, vilket ger 426 KSEK per invånare och placerar Mullsjö på plats 181 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mullsjö kommun blir detta 211,989 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Mullsjö på plats 176 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mullsjö kommun har 878,997 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 173 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 33,814 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mullsjö kommuns aktiebolag plats 196 av 290 vad gäller inbetald skatt.