Företag i Munkedals kommun (1 844 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 037 företag verksamma varav 109 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Munkedal finns det 577 aktiebolag, 23 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 001 enskilda firmor samt 423 övriga bolag.

  • I Munkedals kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 577 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 587 KSEK vilket är 31,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 109 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Munkedals kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 56 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 182 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Munkedals kommun på plats 151 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Munkedals kommun på plats 49 av 290.
  • Munkedals kommun har 10 371 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 683 585 KSEK, vilket ger 644 KSEK per invånare och placerar Munkedal på plats 97 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Munkedals kommun blir detta 613 420 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Munkedal på plats 69 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Munkedals kommun har 1 474 733 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 133 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 75 984 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Munkedals kommuns aktiebolag plats 114 av 290 vad gäller inbetald skatt.