Företag i Munkedals kommun (1 858 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 052 företag verksamma varav 125 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Munkedal finns det 576 aktiebolag, 26 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 019 enskilda firmor samt 419 övriga bolag.

  • I Munkedals kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 576 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 258 KSEK vilket är 35,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 125 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Munkedals kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 105 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 90 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Munkedals kommun på plats 118 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Munkedals kommun på plats 15 av 290.
  • Munkedals kommun har 10 371 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 730 498 KSEK, vilket ger 553 KSEK per invånare och placerar Munkedal på plats 99 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Munkedals kommun blir detta 462 508 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Munkedal på plats 102 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Munkedals kommun har 1 350 750 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 152 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 430 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Munkedals kommuns aktiebolag plats 210 av 290 vad gäller inbetald skatt.