Företag i Munkfors kommun (500 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Munkfors kommun ligger i Värmlands län och här finns 549 företag verksamma varav 33 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Munkfors finns det 119 aktiebolag, 18 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 276 enskilda firmor samt 131 övriga bolag.

  • I Munkfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 119 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 281 KSEK vilket är 32,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 33 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Munkfors kommun är 14,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 23 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 154 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Munkfors kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Munkfors kommun på plats 283 av 290.
  • Munkfors kommun har 3 741 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 719 448 KSEK, vilket ger 727 KSEK per invånare och placerar Munkfors på plats 81 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Munkfors kommun blir detta 304 374 KSEK och per invånare 81 KSEK, vilket placerar Munkfors på plats 35 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Munkfors kommun har 176 697 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 273 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 72 299 KSEK i skatt, vilket ger 19 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Munkfors kommuns aktiebolag plats 22 av 290 vad gäller inbetald skatt.