Företag i Nässjö kommun (4 193 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 4 308 företag verksamma varav 273 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nässjö finns det 1 404 aktiebolag, 46 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 2 153 enskilda firmor samt 693 övriga bolag.

  • I Nässjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 36 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 404 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 868 KSEK vilket är 26,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 273 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nässjö kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 256 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nässjö kommun på plats 256 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Nässjö kommun på plats 217 av 290.
  • Nässjö kommun har 31 131 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 445 094 KSEK, vilket ger 528 KSEK per invånare och placerar Nässjö på plats 105 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nässjö kommun blir detta 1 173 627 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Nässjö på plats 124 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nässjö kommun har 3 422 910 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 190 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 210 328 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nässjö kommuns aktiebolag plats 117 av 290 vad gäller inbetald skatt.