Företag i Nässjö kommun (4 148 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 4 298 företag verksamma varav 269 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nässjö finns det 1 428 aktiebolag, 39 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 2 123 enskilda firmor samt 695 övriga bolag.

  • I Nässjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 38 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 428 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 508 KSEK vilket är 20,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 269 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nässjö kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 364 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 67 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nässjö kommun på plats 245 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Nässjö kommun på plats 218 av 290.
  • Nässjö kommun har 31 131 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 310 120 KSEK, vilket ger 620 KSEK per invånare och placerar Nässjö på plats 104 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nässjö kommun blir detta 1 075 389 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Nässjö på plats 139 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nässjö kommun har 3 949 136 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 159 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 198 230 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nässjö kommuns aktiebolag plats 133 av 290 vad gäller inbetald skatt.