Företag i Nacka kommun (20 293 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

Ä

Snabbfakta

Nacka kommun ligger i Stockholms län och här finns 17 667 företag verksamma varav 1 520 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nacka finns det 9 698 aktiebolag, 368 handelsbolag, 134 kommanditbolag och 5 766 enskilda firmor samt 1 701 övriga bolag.

  • I Nacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 57 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 698 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 361 KSEK vilket är 63,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 54 konkurser skett men 1 520 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nacka kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 165 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 253 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nacka kommun på plats 23 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 54 st vilket räknat per invånare placerar Nacka kommun på plats 90 av 290.
  • Nacka kommun har 101 026 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 54 428 077 KSEK, vilket ger 539 KSEK per invånare och placerar Nacka på plats 107 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nacka kommun blir detta 5 154 311 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Nacka på plats 81 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nacka kommun har 107 501 700 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 9 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 2 171 098 KSEK i skatt, vilket ger 21 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nacka kommuns aktiebolag plats 17 av 290 vad gäller inbetald skatt.