Företag i Nacka kommun (20 475 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

Ä

Snabbfakta

Nacka kommun ligger i Stockholms län och här finns 17 833 företag verksamma varav 1 467 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nacka finns det 9 954 aktiebolag, 352 handelsbolag, 130 kommanditbolag och 5 680 enskilda firmor samt 1 717 övriga bolag.

  • I Nacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 63 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 954 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 489 KSEK vilket är 64,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 59 konkurser skett men 1 467 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nacka kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 145 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 60 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nacka kommun på plats 23 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 59 st vilket räknat per invånare placerar Nacka kommun på plats 76 av 290.
  • Nacka kommun har 101 026 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 58 091 871 KSEK, vilket ger 575 KSEK per invånare och placerar Nacka på plats 117 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nacka kommun blir detta 6 672 214 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Nacka på plats 50 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nacka kommun har 115 885 316 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 13 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 2 617 151 KSEK i skatt, vilket ger 26 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nacka kommuns aktiebolag plats 18 av 290 vad gäller inbetald skatt.