Företag i Nora kommun (1 593 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nora kommun ligger i Örebro län och här finns 1 730 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nora finns det 487 aktiebolag, 35 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 834 enskilda firmor samt 359 övriga bolag.

  • I Nora kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 487 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 545 KSEK vilket är 45,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nora kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 8 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 263 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nora kommun på plats 158 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Nora kommun på plats 222 av 290.
  • Nora kommun har 10 739 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 980 406 KSEK, vilket ger 371 KSEK per invånare och placerar Nora på plats 187 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nora kommun blir detta 257 593 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Nora på plats 203 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nora kommun har 1 127 025 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 197 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 519 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nora kommuns aktiebolag plats 226 av 290 vad gäller inbetald skatt.