Företag i Norbergs kommun (734 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 782 företag verksamma varav 45 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norberg finns det 235 aktiebolag, 17 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 334 enskilda firmor samt 191 övriga bolag.

  • I Norbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 235 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 036 KSEK vilket är 72,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 45 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norbergs kommun är 12,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 263 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norbergs kommun på plats 265 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Norbergs kommun på plats 42 av 290.
  • Norbergs kommun har 5 793 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 138 166 KSEK, vilket ger 196 KSEK per invånare och placerar Norberg på plats 282 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norbergs kommun blir detta 88 456 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Norberg på plats 265 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norbergs kommun har 127 986 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 288 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 20 582 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norbergs kommuns aktiebolag plats 238 av 290 vad gäller inbetald skatt.