Företag i Norbergs kommun (749 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Norbergs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 785 företag verksamma varav 47 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norberg finns det 239 aktiebolag, 17 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 326 enskilda firmor samt 198 övriga bolag.

  • I Norbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 239 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 903 KSEK vilket är 71,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 47 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norbergs kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 17 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 244 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norbergs kommun på plats 279 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Norbergs kommun på plats 88 av 290.
  • Norbergs kommun har 5 793 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 108 167 KSEK, vilket ger 191 KSEK per invånare och placerar Norberg på plats 280 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norbergs kommun blir detta 108 390 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Norberg på plats 241 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norbergs kommun har 137 696 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 287 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 25 658 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norbergs kommuns aktiebolag plats 206 av 290 vad gäller inbetald skatt.