Företag i Nordanstigs kommun (2 163 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 2 371 företag verksamma varav 135 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nordanstig finns det 468 aktiebolag, 42 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 265 enskilda firmor samt 582 övriga bolag.

  • I Nordanstigs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 468 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 061 KSEK vilket är 71,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 135 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nordanstigs kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -38 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 282 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nordanstigs kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Nordanstigs kommun på plats 193 av 290.
  • Nordanstigs kommun har 9 463 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 125 821 KSEK, vilket ger 225 KSEK per invånare och placerar Nordanstig på plats 268 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nordanstigs kommun blir detta 226 321 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Nordanstig på plats 204 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nordanstigs kommun har 1 725 450 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 91 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 058 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nordanstigs kommuns aktiebolag plats 274 av 290 vad gäller inbetald skatt.