Företag i Nordanstigs kommun (2 164 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 2 347 företag verksamma varav 91 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nordanstig finns det 475 aktiebolag, 42 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 240 enskilda firmor samt 576 övriga bolag.

  • I Nordanstigs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 475 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 852 KSEK vilket är 73,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 91 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nordanstigs kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 9 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 258 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nordanstigs kommun på plats 207 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Nordanstigs kommun på plats 99 av 290.
  • Nordanstigs kommun har 9 463 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 125 219 KSEK, vilket ger 225 KSEK per invånare och placerar Nordanstig på plats 274 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nordanstigs kommun blir detta 159 814 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Nordanstig på plats 261 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nordanstigs kommun har 673 789 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 240 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 28 038 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nordanstigs kommuns aktiebolag plats 263 av 290 vad gäller inbetald skatt.