Företag i Norrköpings kommun (15 561 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

K

L

N

S

V

Å

Snabbfakta

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 17 039 företag verksamma varav 1 324 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norrköping finns det 8 029 aktiebolag, 235 handelsbolag, 107 kommanditbolag och 5 491 enskilda firmor samt 3 177 övriga bolag.

  • I Norrköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 129 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 029 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 439 KSEK vilket är 27,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 88 konkurser skett men 1 324 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norrköpings kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 197 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norrköpings kommun på plats 217 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 88 st vilket räknat per invånare placerar Norrköpings kommun på plats 61 av 290.
  • Norrköpings kommun har 140 851 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 96 489 331 KSEK, vilket ger 685 KSEK per invånare och placerar Norrköping på plats 92 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norrköpings kommun blir detta 6 039 099 KSEK och per invånare 43 KSEK, vilket placerar Norrköping på plats 104 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norrköpings kommun har 35 142 003 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 64 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 132 010 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norrköpings kommuns aktiebolag plats 94 av 290 vad gäller inbetald skatt.