Företag i Norrköpings kommun (15 668 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

K

L

N

S

V

Å

Snabbfakta

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 16 890 företag verksamma varav 1 454 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norrköping finns det 7 706 aktiebolag, 268 handelsbolag, 115 kommanditbolag och 5 624 enskilda firmor samt 3 177 övriga bolag.

  • I Norrköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 116 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 706 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 871 KSEK vilket är 26,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 66 konkurser skett men 1 454 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norrköpings kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 677 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 59 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norrköpings kommun på plats 192 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 66 st vilket räknat per invånare placerar Norrköpings kommun på plats 108 av 290.
  • Norrköpings kommun har 140 851 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 86 082 766 KSEK, vilket ger 611 KSEK per invånare och placerar Norrköping på plats 84 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norrköpings kommun blir detta 5 825 381 KSEK och per invånare 41 KSEK, vilket placerar Norrköping på plats 113 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norrköpings kommun har 33 340 719 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 63 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 052 850 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norrköpings kommuns aktiebolag plats 101 av 290 vad gäller inbetald skatt.