Företag i Norrtälje kommun (11 402 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

E

F

G

H

L

N

R

S

T

V

Y

Å

Snabbfakta

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och här finns 12 302 företag verksamma varav 796 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norrtälje finns det 4 324 aktiebolag, 255 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 5 102 enskilda firmor samt 2 539 övriga bolag.

  • I Norrtälje kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 324 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 908 KSEK vilket är 62,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 796 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norrtälje kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 574 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 103 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norrtälje kommun på plats 42 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Norrtälje kommun på plats 122 av 290.
  • Norrtälje kommun har 60 668 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 988 581 KSEK, vilket ger 445 KSEK per invånare och placerar Norrtälje på plats 169 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norrtälje kommun blir detta 1 368 525 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Norrtälje på plats 227 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norrtälje kommun har 11 077 618 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 98 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 288 790 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norrtälje kommuns aktiebolag plats 186 av 290 vad gäller inbetald skatt.