Företag i Norrtälje kommun (11 382 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

E

F

G

H

L

N

R

S

T

V

Y

Å

Snabbfakta

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och här finns 12 227 företag verksamma varav 822 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norrtälje finns det 4 201 aktiebolag, 267 handelsbolag, 87 kommanditbolag och 5 169 enskilda firmor samt 2 503 övriga bolag.

  • I Norrtälje kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 38 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 201 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 710 KSEK vilket är 61,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 28 konkurser skett men 822 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norrtälje kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 653 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 81 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norrtälje kommun på plats 60 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 28 st vilket räknat per invånare placerar Norrtälje kommun på plats 112 av 290.
  • Norrtälje kommun har 60 668 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 24 651 534 KSEK, vilket ger 406 KSEK per invånare och placerar Norrtälje på plats 165 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norrtälje kommun blir detta 1 597 745 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Norrtälje på plats 189 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norrtälje kommun har 8 733 448 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 122 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 307 608 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norrtälje kommuns aktiebolag plats 171 av 290 vad gäller inbetald skatt.