Företag i Norsjö kommun (995 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 115 företag verksamma varav 41 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Norsjö finns det 193 aktiebolag, 4 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 734 enskilda firmor samt 183 övriga bolag.

  • I Norsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 193 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 437 KSEK vilket är 51,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 41 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Norsjö kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 38 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 107 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Norsjö kommun på plats 190 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Norsjö kommun på plats 285 av 290.
  • Norsjö kommun har 4 096 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 518 608 KSEK, vilket ger 371 KSEK per invånare och placerar Norsjö på plats 192 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Norsjö kommun blir detta 73 532 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Norsjö på plats 251 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Norsjö kommun har 184 796 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 277 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 346 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Norsjö kommuns aktiebolag plats 203 av 290 vad gäller inbetald skatt.