Företag i Nybro kommun (2 593 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nybro kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 809 företag verksamma varav 183 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nybro finns det 705 aktiebolag, 64 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 610 enskilda firmor samt 421 övriga bolag.

  • I Nybro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 705 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 987 KSEK vilket är 8,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 183 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nybro kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 107 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 192 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nybro kommun på plats 248 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Nybro kommun på plats 236 av 290.
  • Nybro kommun har 20 355 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 007 728 KSEK, vilket ger 492 KSEK per invånare och placerar Nybro på plats 122 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nybro kommun blir detta 669 314 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Nybro på plats 149 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nybro kommun har 5 688 225 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 50 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 408 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nybro kommuns aktiebolag plats 167 av 290 vad gäller inbetald skatt.