Företag i Nybro kommun (2 585 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nybro kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 823 företag verksamma varav 195 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nybro finns det 739 aktiebolag, 64 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 596 enskilda firmor samt 416 övriga bolag.

  • I Nybro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 739 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 195 KSEK vilket är 5,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 195 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nybro kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 79 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 210 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nybro kommun på plats 212 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Nybro kommun på plats 92 av 290.
  • Nybro kommun har 20 355 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 688 148 KSEK, vilket ger 623 KSEK per invånare och placerar Nybro på plats 101 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nybro kommun blir detta 944 900 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Nybro på plats 91 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nybro kommun har 6 059 555 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 53 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 130 459 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nybro kommuns aktiebolag plats 132 av 290 vad gäller inbetald skatt.