Företag i Nyköpings kommun (7 531 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

J

N

S

T

V

Å

Snabbfakta

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och här finns 8 065 företag verksamma varav 622 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nyköping finns det 3 451 aktiebolag, 127 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 2 767 enskilda firmor samt 1 669 övriga bolag.

  • I Nyköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 45 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 451 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 807 KSEK vilket är 57,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 36 konkurser skett men 622 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nyköpings kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 691 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 59 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nyköpings kommun på plats 116 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 36 st vilket räknat per invånare placerar Nyköpings kommun på plats 57 av 290.
  • Nyköpings kommun har 55 396 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 24 068 719 KSEK, vilket ger 434 KSEK per invånare och placerar Nyköping på plats 173 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nyköpings kommun blir detta 2 027 533 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Nyköping på plats 131 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nyköpings kommun har 48 445 161 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 16 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 279 111 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nyköpings kommuns aktiebolag plats 180 av 290 vad gäller inbetald skatt.