Företag i Nyköpings kommun (7 532 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

J

N

S

T

V

Å

Snabbfakta

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och här finns 8 051 företag verksamma varav 858 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nyköping finns det 3 353 aktiebolag, 141 handelsbolag, 56 kommanditbolag och 2 836 enskilda firmor samt 1 665 övriga bolag.

  • I Nyköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 42 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 353 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 836 KSEK vilket är 55,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 30 konkurser skett men 858 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nyköpings kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 256 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 210 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nyköpings kommun på plats 23 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 30 st vilket räknat per invånare placerar Nyköpings kommun på plats 78 av 290.
  • Nyköpings kommun har 55 396 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 746 597 KSEK, vilket ger 411 KSEK per invånare och placerar Nyköping på plats 159 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nyköpings kommun blir detta 2 084 165 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Nyköping på plats 125 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nyköpings kommun har 41 390 245 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 13 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 295 462 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nyköpings kommuns aktiebolag plats 161 av 290 vad gäller inbetald skatt.