Företag i Nykvarns kommun (1 499 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och här finns 1 261 företag verksamma varav 123 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nykvarn finns det 568 aktiebolag, 30 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 498 enskilda firmor samt 160 övriga bolag.

  • I Nykvarns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 568 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 359 KSEK vilket är 75,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 123 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nykvarns kommun är 6,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 47 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 215 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nykvarns kommun på plats 142 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Nykvarns kommun på plats 218 av 290.
  • Nykvarns kommun har 10 608 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 105 583 KSEK, vilket ger 198 KSEK per invånare och placerar Nykvarn på plats 278 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nykvarns kommun blir detta 161 157 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Nykvarn på plats 264 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nykvarns kommun har 893 558 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 228 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 34 788 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nykvarns kommuns aktiebolag plats 253 av 290 vad gäller inbetald skatt.