Företag i Nynäshamns kommun (3 661 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och här finns 3 854 företag verksamma varav 280 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nynäshamn finns det 1 462 aktiebolag, 112 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 618 enskilda firmor samt 630 övriga bolag.

  • I Nynäshamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 462 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 980 KSEK vilket är 78,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 280 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nynäshamns kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 99 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 219 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nynäshamns kommun på plats 188 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Nynäshamns kommun på plats 36 av 290.
  • Nynäshamns kommun har 28 048 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 254 081 KSEK, vilket ger 187 KSEK per invånare och placerar Nynäshamn på plats 284 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nynäshamns kommun blir detta 399 761 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Nynäshamn på plats 271 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nynäshamns kommun har 1 304 624 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 275 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 81 304 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nynäshamns kommuns aktiebolag plats 264 av 290 vad gäller inbetald skatt.