Företag i Olofströms kommun (1 544 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och här finns 1 660 företag verksamma varav 99 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Olofström finns det 436 aktiebolag, 28 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 897 enskilda firmor samt 286 övriga bolag.

  • I Olofströms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 436 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 662 KSEK vilket är 33,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 99 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Olofströms kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har -48 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 283 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Olofströms kommun på plats 283 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Olofströms kommun på plats 97 av 290.
  • Olofströms kommun har 13 476 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 606 592 KSEK, vilket ger 342 KSEK per invånare och placerar Olofström på plats 208 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Olofströms kommun blir detta 282 166 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Olofström på plats 230 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Olofströms kommun har 1 812 657 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 143 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 55 546 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Olofströms kommuns aktiebolag plats 226 av 290 vad gäller inbetald skatt.