Företag i Olofströms kommun (1,561 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och här finns 1,643 företag verksamma varav 88 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Olofström finns det 442 aktiebolag, 26 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 877 enskilda firmor samt 286 övriga bolag.

  • I Olofströms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 442 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13,076 KSEK vilket är 28.4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 88 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Olofströms kommun är 12.3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har -36 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 272 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Olofströms kommun på plats 283 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Olofströms kommun på plats 37 av 290.
  • Olofströms kommun har 13,476 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5,322,130 KSEK, vilket ger 395 KSEK per invånare och placerar Olofström på plats 197 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Olofströms kommun blir detta 227,664 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Olofström på plats 256 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Olofströms kommun har 1,593,424 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 177 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 48,672 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Olofströms kommuns aktiebolag plats 237 av 290 vad gäller inbetald skatt.