Företag i Orust kommun (3 257 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 562 företag verksamma varav 188 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Orust finns det 1 216 aktiebolag, 87 handelsbolag, 31 kommanditbolag och 1 527 enskilda firmor samt 701 övriga bolag.

  • I Orust kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 216 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 764 KSEK vilket är 68,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 188 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Orust kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 93 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 152 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Orust kommun på plats 57 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Orust kommun på plats 205 av 290.
  • Orust kommun har 15 068 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 415 836 KSEK, vilket ger 426 KSEK per invånare och placerar Orust på plats 179 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Orust kommun blir detta 491 227 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Orust på plats 160 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Orust kommun har 1 329 034 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 221 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 87 160 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Orust kommuns aktiebolag plats 153 av 290 vad gäller inbetald skatt.