Företag i Orust kommun (3 231 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 536 företag verksamma varav 194 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Orust finns det 1 170 aktiebolag, 93 handelsbolag, 31 kommanditbolag och 1 561 enskilda firmor samt 681 övriga bolag.

  • I Orust kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 170 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 802 KSEK vilket är 66,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 194 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Orust kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 76 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 200 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Orust kommun på plats 72 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Orust kommun på plats 179 av 290.
  • Orust kommun har 15 068 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 097 465 KSEK, vilket ger 405 KSEK per invånare och placerar Orust på plats 166 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Orust kommun blir detta 516 059 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Orust på plats 143 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Orust kommun har 1 930 275 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 156 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 96 885 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Orust kommuns aktiebolag plats 128 av 290 vad gäller inbetald skatt.