Företag i Oskarshamns kommun (2 766 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och här finns 3 345 företag verksamma varav 221 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Oskarshamn finns det 1 140 aktiebolag, 35 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 1 468 enskilda firmor samt 681 övriga bolag.

  • I Oskarshamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 140 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 530 KSEK vilket är 28,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 221 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Oskarshamns kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 80 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 242 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Oskarshamns kommun på plats 275 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Oskarshamns kommun på plats 228 av 290.
  • Oskarshamns kommun har 26 913 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 655 284 KSEK, vilket ger 470 KSEK per invånare och placerar Oskarshamn på plats 133 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Oskarshamns kommun blir detta 859 028 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Oskarshamn på plats 156 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Oskarshamns kommun har 7 635 009 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 47 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 146 879 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Oskarshamns kommuns aktiebolag plats 154 av 290 vad gäller inbetald skatt.