Företag i Oskarshamns kommun (2 718 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och här finns 3 361 företag verksamma varav 228 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Oskarshamn finns det 1 182 aktiebolag, 30 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 451 enskilda firmor samt 680 övriga bolag.

  • I Oskarshamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 182 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 722 KSEK vilket är 30,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 228 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Oskarshamns kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 125 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 197 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Oskarshamns kommun på plats 251 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Oskarshamns kommun på plats 123 av 290.
  • Oskarshamns kommun har 26 913 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 600 057 KSEK, vilket ger 505 KSEK per invånare och placerar Oskarshamn på plats 140 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Oskarshamns kommun blir detta 650 814 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Oskarshamn på plats 211 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Oskarshamns kommun har 7 620 543 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 56 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 144 411 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Oskarshamns kommuns aktiebolag plats 165 av 290 vad gäller inbetald skatt.