Företag i Ovanåkers kommun (2 041 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 2 122 företag verksamma varav 108 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ovanåker finns det 542 aktiebolag, 19 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 1 224 enskilda firmor samt 335 övriga bolag.

  • I Ovanåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 542 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 081 KSEK vilket är 24,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 108 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ovanåkers kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 97 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 123 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ovanåkers kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Ovanåkers kommun på plats 90 av 290.
  • Ovanåkers kommun har 11 602 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 527 550 KSEK, vilket ger 563 KSEK per invånare och placerar Ovanåker på plats 97 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ovanåkers kommun blir detta 522 802 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Ovanåker på plats 100 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ovanåkers kommun har 2 922 050 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 60 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 121 975 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ovanåkers kommuns aktiebolag plats 60 av 290 vad gäller inbetald skatt.