Just nu kan sidan upplevas långsam. Vi arbetar med att lösa problemet.

Företag i Ovanåkers kommun (2,028 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 2,112 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ovanåker finns det 553 aktiebolag, 17 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 1,208 enskilda firmor samt 333 övriga bolag.

  • I Ovanåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 553 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14,419 KSEK vilket är 27.6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ovanåkers kommun är 12.9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 157 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 38 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ovanåkers kommun på plats 164 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Ovanåkers kommun på plats 260 av 290.
  • Ovanåkers kommun har 11,602 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7,367,925 KSEK, vilket ger 635 KSEK per invånare och placerar Ovanåker på plats 101 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ovanåkers kommun blir detta 439,243 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Ovanåker på plats 124 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ovanåkers kommun har 3,107,652 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 56 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 103,958 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ovanåkers kommuns aktiebolag plats 80 av 290 vad gäller inbetald skatt.