Företag i Oxelösunds kommun (792 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och här finns 896 företag verksamma varav 60 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Oxelösund finns det 320 aktiebolag, 17 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 302 enskilda firmor samt 249 övriga bolag.

  • I Oxelösunds kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 320 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 167 059 KSEK vilket är 812,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 60 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Oxelösunds kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 268 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 18 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Oxelösunds kommun på plats 289 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Oxelösunds kommun på plats 276 av 290.
  • Oxelösunds kommun har 12 013 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 49 783 608 KSEK, vilket ger 4 144 KSEK per invånare och placerar Oxelösund på plats 3 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Oxelösunds kommun blir detta 6 290 622 KSEK och per invånare 524 KSEK, vilket placerar Oxelösund på plats 2 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Oxelösunds kommun har 4 554 695 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 40 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 724 119 KSEK i skatt, vilket ger 60 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Oxelösunds kommuns aktiebolag plats 8 av 290 vad gäller inbetald skatt.