Företag i Oxelösunds kommun (797 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och här finns 910 företag verksamma varav 104 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Oxelösund finns det 320 aktiebolag, 20 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 309 enskilda firmor samt 253 övriga bolag.

  • I Oxelösunds kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 320 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 130 701 KSEK vilket är 649,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 104 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Oxelösunds kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 196 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 27 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Oxelösunds kommun på plats 257 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Oxelösunds kommun på plats 262 av 290.
  • Oxelösunds kommun har 12 013 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 37 641 992 KSEK, vilket ger 3 133 KSEK per invånare och placerar Oxelösund på plats 5 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Oxelösunds kommun blir detta 3 578 860 KSEK och per invånare 298 KSEK, vilket placerar Oxelösund på plats 4 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Oxelösunds kommun har 6 637 226 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 20 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 432 KSEK i skatt, vilket ger 0 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Oxelösunds kommuns aktiebolag plats 290 av 290 vad gäller inbetald skatt.