Företag i Pajala kommun (1 252 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 854 företag verksamma varav 83 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Pajala finns det 319 aktiebolag, 14 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 105 enskilda firmor samt 413 övriga bolag.

  • I Pajala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 319 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 704 KSEK vilket är 46,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 83 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Pajala kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 100 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 27 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Pajala kommun på plats 35 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Pajala kommun på plats 285 av 290.
  • Pajala kommun har 6 050 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 736 546 KSEK, vilket ger 452 KSEK per invånare och placerar Pajala på plats 164 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Pajala kommun blir detta 272 736 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Pajala på plats 99 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Pajala kommun har 604 818 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 205 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 41 438 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Pajala kommuns aktiebolag plats 125 av 290 vad gäller inbetald skatt.