Företag i Pajala kommun (1 303 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 873 företag verksamma varav 87 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Pajala finns det 303 aktiebolag, 15 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 134 enskilda firmor samt 418 övriga bolag.

  • I Pajala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 303 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 666 KSEK vilket är 44,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 87 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Pajala kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 101 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 26 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Pajala kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Pajala kommun på plats 96 av 290.
  • Pajala kommun har 6 050 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 522 897 KSEK, vilket ger 417 KSEK per invånare och placerar Pajala på plats 153 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Pajala kommun blir detta 300 285 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Pajala på plats 80 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Pajala kommun har 628 865 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 201 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 755 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Pajala kommuns aktiebolag plats 91 av 290 vad gäller inbetald skatt.