Företag i Partille kommun (4 878 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 206 företag verksamma varav 405 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Partille finns det 2 028 aktiebolag, 113 handelsbolag, 95 kommanditbolag och 1 477 enskilda firmor samt 493 övriga bolag.

  • I Partille kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 028 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 930 KSEK vilket är 66,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 405 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Partille kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 201 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 191 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Partille kommun på plats 174 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Partille kommun på plats 215 av 290.
  • Partille kommun har 37 826 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 384 057 KSEK, vilket ger 275 KSEK per invånare och placerar Partille på plats 243 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Partille kommun blir detta 881 179 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Partille på plats 209 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Partille kommun har 3 444 465 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 221 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 177 538 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Partille kommuns aktiebolag plats 189 av 290 vad gäller inbetald skatt.