Företag i Partille kommun (4 877 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 309 företag verksamma varav 387 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Partille finns det 2 172 aktiebolag, 102 handelsbolag, 89 kommanditbolag och 1 463 enskilda firmor samt 483 övriga bolag.

  • I Partille kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 172 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 879 KSEK vilket är 63,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 387 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Partille kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 372 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 81 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Partille kommun på plats 165 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Partille kommun på plats 118 av 290.
  • Partille kommun har 37 826 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 091 241 KSEK, vilket ger 346 KSEK per invånare och placerar Partille på plats 219 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Partille kommun blir detta 876 857 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Partille på plats 214 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Partille kommun har 3 351 793 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 220 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 211 929 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Partille kommuns aktiebolag plats 159 av 290 vad gäller inbetald skatt.