Företag i Perstorps kommun (834 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Perstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 897 företag verksamma varav 77 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Perstorp finns det 243 aktiebolag, 17 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 453 enskilda firmor samt 182 övriga bolag.

  • I Perstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 243 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 56 210 KSEK vilket är 222,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 77 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Perstorps kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 68 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 107 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Perstorps kommun på plats 197 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Perstorps kommun på plats 139 av 290.
  • Perstorps kommun har 7 365 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 085 074 KSEK, vilket ger 1 641 KSEK per invånare och placerar Perstorp på plats 10 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Perstorps kommun blir detta 1 696 057 KSEK och per invånare 230 KSEK, vilket placerar Perstorp på plats 7 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Perstorps kommun har 17 357 154 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 4 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 176 783 KSEK i skatt, vilket ger 24 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Perstorps kommuns aktiebolag plats 17 av 290 vad gäller inbetald skatt.