Företag i Robertsfors kommun (1 692 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 723 företag verksamma varav 75 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Robertsfors finns det 286 aktiebolag, 15 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 1 007 enskilda firmor samt 413 övriga bolag.

  • I Robertsfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 286 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 845 KSEK vilket är 57,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 75 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Robertsfors kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 26 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 218 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Robertsfors kommun på plats 133 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Robertsfors kommun på plats 216 av 290.
  • Robertsfors kommun har 6 805 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 008 284 KSEK, vilket ger 295 KSEK per invånare och placerar Robertsfors på plats 246 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Robertsfors kommun blir detta 173 959 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Robertsfors på plats 204 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Robertsfors kommun har 195 733 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 286 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 32 234 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Robertsfors kommuns aktiebolag plats 188 av 290 vad gäller inbetald skatt.