Företag i Robertsfors kommun (1 684 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 712 företag verksamma varav 76 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Robertsfors finns det 277 aktiebolag, 15 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 007 enskilda firmor samt 409 övriga bolag.

  • I Robertsfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 277 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 675 KSEK vilket är 61,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 76 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Robertsfors kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 33 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 208 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Robertsfors kommun på plats 154 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Robertsfors kommun på plats 213 av 290.
  • Robertsfors kommun har 6 805 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 635 350 KSEK, vilket ger 240 KSEK per invånare och placerar Robertsfors på plats 259 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Robertsfors kommun blir detta 134 295 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Robertsfors på plats 235 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Robertsfors kommun har 212 199 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 283 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 22 218 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Robertsfors kommuns aktiebolag plats 254 av 290 vad gäller inbetald skatt.