Företag i Ronneby kommun (3 350 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och här finns 3 798 företag verksamma varav 234 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ronneby finns det 1 014 aktiebolag, 55 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 872 enskilda firmor samt 837 övriga bolag.

  • I Ronneby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 014 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 888 KSEK vilket är 34,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 234 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ronneby kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 50 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 250 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ronneby kommun på plats 266 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Ronneby kommun på plats 163 av 290.
  • Ronneby kommun har 29 564 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 924 707 KSEK, vilket ger 370 KSEK per invånare och placerar Ronneby på plats 208 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ronneby kommun blir detta 513 249 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Ronneby på plats 258 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ronneby kommun har 3 648 705 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 169 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 88 754 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ronneby kommuns aktiebolag plats 260 av 290 vad gäller inbetald skatt.