Företag i Ronneby kommun (3 460 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och här finns 3 809 företag verksamma varav 276 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ronneby finns det 999 aktiebolag, 59 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 1 895 enskilda firmor samt 834 övriga bolag.

  • I Ronneby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 999 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 389 KSEK vilket är 17,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 276 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ronneby kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 27 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 262 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ronneby kommun på plats 235 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Ronneby kommun på plats 237 av 290.
  • Ronneby kommun har 29 564 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 561 434 KSEK, vilket ger 425 KSEK per invånare och placerar Ronneby på plats 153 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ronneby kommun blir detta 838 788 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Ronneby på plats 175 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ronneby kommun har 3 567 771 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 169 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 147 254 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ronneby kommuns aktiebolag plats 174 av 290 vad gäller inbetald skatt.