Företag i Säffle kommun (2 806 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Säffle kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 062 företag verksamma varav 186 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Säffle finns det 618 aktiebolag, 49 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 750 enskilda firmor samt 626 övriga bolag.

  • I Säffle kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 618 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 163 KSEK vilket är 24,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 186 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Säffle kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 58 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 235 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Säffle kommun på plats 124 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Säffle kommun på plats 42 av 290.
  • Säffle kommun har 15 697 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 318 707 KSEK, vilket ger 466 KSEK per invånare och placerar Säffle på plats 135 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Säffle kommun blir detta 350 816 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Säffle på plats 216 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Säffle kommun har 1 060 241 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 248 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 097 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Säffle kommuns aktiebolag plats 181 av 290 vad gäller inbetald skatt.