Företag i Säffle kommun (2 787 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Säffle kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 068 företag verksamma varav 143 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Säffle finns det 645 aktiebolag, 50 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 733 enskilda firmor samt 623 övriga bolag.

  • I Säffle kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 645 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 927 KSEK vilket är 18,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 143 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Säffle kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 117 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Säffle kommun på plats 228 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Säffle kommun på plats 259 av 290.
  • Säffle kommun har 15 697 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 776 926 KSEK, vilket ger 559 KSEK per invånare och placerar Säffle på plats 125 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Säffle kommun blir detta 497 886 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Säffle på plats 162 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Säffle kommun har 1 083 408 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 244 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 85 846 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Säffle kommuns aktiebolag plats 162 av 290 vad gäller inbetald skatt.