Företag i Säters kommun (1 583 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Säters kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 146 företag verksamma varav 113 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Säter finns det 545 aktiebolag, 22 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 147 enskilda firmor samt 429 övriga bolag.

  • I Säters kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 545 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 076 KSEK vilket är 76,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 113 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Säters kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 66 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 178 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Säters kommun på plats 204 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Säters kommun på plats 227 av 290.
  • Säters kommun har 11 176 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 001 477 KSEK, vilket ger 179 KSEK per invånare och placerar Säter på plats 282 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Säters kommun blir detta 164 108 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Säter på plats 268 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Säters kommun har 799 013 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 241 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 31 564 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Säters kommuns aktiebolag plats 267 av 290 vad gäller inbetald skatt.