Företag i Säters kommun (1 573 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Säters kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 157 företag verksamma varav 116 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Säter finns det 576 aktiebolag, 21 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 123 enskilda firmor samt 434 övriga bolag.

  • I Säters kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 576 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 281 KSEK vilket är 76,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 116 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Säters kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 94 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Säters kommun på plats 159 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Säters kommun på plats 35 av 290.
  • Säters kommun har 11 176 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 251 787 KSEK, vilket ger 201 KSEK per invånare och placerar Säter på plats 281 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Säters kommun blir detta 203 060 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Säter på plats 252 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Säters kommun har 774 604 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 242 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 33 914 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Säters kommuns aktiebolag plats 262 av 290 vad gäller inbetald skatt.