Företag i Sävsjö kommun (2 129 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 247 företag verksamma varav 115 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sävsjö finns det 532 aktiebolag, 26 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 1 391 enskilda firmor samt 297 övriga bolag.

  • I Sävsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 532 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 659 KSEK vilket är 44,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 115 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sävsjö kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -23 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 277 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sävsjö kommun på plats 207 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Sävsjö kommun på plats 52 av 290.
  • Sävsjö kommun har 11 462 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 703 934 KSEK, vilket ger 410 KSEK per invånare och placerar Sävsjö på plats 158 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sävsjö kommun blir detta 452 292 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Sävsjö på plats 119 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sävsjö kommun har 1 542 531 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 141 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 48 508 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sävsjö kommuns aktiebolag plats 216 av 290 vad gäller inbetald skatt.