Företag i Sävsjö kommun (2 101 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 227 företag verksamma varav 105 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sävsjö finns det 546 aktiebolag, 25 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 1 354 enskilda firmor samt 301 övriga bolag.

  • I Sävsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 546 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 286 KSEK vilket är 44,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 105 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sävsjö kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 29 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 241 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sävsjö kommun på plats 225 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Sävsjö kommun på plats 235 av 290.
  • Sävsjö kommun har 11 462 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 184 313 KSEK, vilket ger 452 KSEK per invånare och placerar Sävsjö på plats 165 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sävsjö kommun blir detta 382 401 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Sävsjö på plats 155 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sävsjö kommun har 1 416 093 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 167 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 59 818 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sävsjö kommuns aktiebolag plats 174 av 290 vad gäller inbetald skatt.