Företag i Söderhamns kommun (3 411 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 3 635 företag verksamma varav 217 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Söderhamn finns det 1 184 aktiebolag, 64 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 1 489 enskilda firmor samt 865 övriga bolag.

  • I Söderhamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 184 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 911 KSEK vilket är 48,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 217 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Söderhamns kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 228 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 114 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Söderhamns kommun på plats 268 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Söderhamns kommun på plats 151 av 290.
  • Söderhamns kommun har 25 756 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 543 154 KSEK, vilket ger 371 KSEK per invånare och placerar Söderhamn på plats 188 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Söderhamns kommun blir detta 819 325 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Söderhamn på plats 156 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Söderhamns kommun har 2 418 910 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 216 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 118 071 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Söderhamns kommuns aktiebolag plats 196 av 290 vad gäller inbetald skatt.