Företag i Söderhamns kommun (3 433 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 3 655 företag verksamma varav 264 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Söderhamn finns det 1 225 aktiebolag, 59 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 479 enskilda firmor samt 860 övriga bolag.

  • I Söderhamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 225 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 588 KSEK vilket är 42,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 264 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Söderhamns kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 161 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 152 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Söderhamns kommun på plats 164 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Söderhamns kommun på plats 153 av 290.
  • Söderhamns kommun har 25 756 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 668 382 KSEK, vilket ger 453 KSEK per invånare och placerar Söderhamn på plats 164 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Söderhamns kommun blir detta 1 073 636 KSEK och per invånare 42 KSEK, vilket placerar Söderhamn på plats 109 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Söderhamns kommun har 2 677 849 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 200 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 100 948 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Söderhamns kommuns aktiebolag plats 228 av 290 vad gäller inbetald skatt.