Företag i Söderköpings kommun (2 262 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 388 företag verksamma varav 133 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Söderköping finns det 808 aktiebolag, 45 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 091 enskilda firmor samt 432 övriga bolag.

  • I Söderköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 808 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 632 KSEK vilket är 69,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 133 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Söderköpings kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 53 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 215 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Söderköpings kommun på plats 221 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Söderköpings kommun på plats 122 av 290.
  • Söderköpings kommun har 14 544 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 156 586 KSEK, vilket ger 286 KSEK per invånare och placerar Söderköping på plats 252 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Söderköpings kommun blir detta 275 537 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Söderköping på plats 249 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Söderköpings kommun har 1 408 125 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 210 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 59 690 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Söderköpings kommuns aktiebolag plats 221 av 290 vad gäller inbetald skatt.