Företag i Söderköpings kommun (2 263 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 406 företag verksamma varav 142 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Söderköping finns det 786 aktiebolag, 44 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 118 enskilda firmor samt 441 övriga bolag.

  • I Söderköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 786 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 602 KSEK vilket är 67,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 142 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Söderköpings kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 64 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 219 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Söderköpings kommun på plats 220 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Söderköpings kommun på plats 225 av 290.
  • Söderköpings kommun har 14 544 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 944 098 KSEK, vilket ger 271 KSEK per invånare och placerar Söderköping på plats 246 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Söderköpings kommun blir detta 269 452 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Söderköping på plats 244 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Söderköpings kommun har 1 362 272 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 218 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 52 647 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Söderköpings kommuns aktiebolag plats 245 av 290 vad gäller inbetald skatt.