Företag i Södertälje kommun (11 085 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

G

H

J

M

N

S

V

Snabbfakta

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och här finns 11 859 företag verksamma varav 1 215 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Södertälje finns det 5 187 aktiebolag, 284 handelsbolag, 65 kommanditbolag och 4 335 enskilda firmor samt 1 988 övriga bolag.

  • I Södertälje kommun finns det 3 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 58 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 187 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 62 780 KSEK vilket är 260,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 50 konkurser skett men 1 215 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Södertälje kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 109 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 63 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Södertälje kommun på plats 85 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 50 st vilket räknat per invånare placerar Södertälje kommun på plats 87 av 290.
  • Södertälje kommun har 95 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 282 888 756 KSEK, vilket ger 2 952 KSEK per invånare och placerar Södertälje på plats 6 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Södertälje kommun blir detta 18 797 468 KSEK och per invånare 196 KSEK, vilket placerar Södertälje på plats 9 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Södertälje kommun har 122 160 151 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 8 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 3 667 623 KSEK i skatt, vilket ger 38 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Södertälje kommuns aktiebolag plats 9 av 290 vad gäller inbetald skatt.