Företag i Södertälje kommun (11 001 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

G

H

J

M

N

S

V

Snabbfakta

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och här finns 11 882 företag verksamma varav 1 055 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Södertälje finns det 5 409 aktiebolag, 249 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 4 212 enskilda firmor samt 1 961 övriga bolag.

  • I Södertälje kommun finns det 3 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 61 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 409 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 71 676 KSEK vilket är 290,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 80 konkurser skett men 1 055 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Södertälje kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 806 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Södertälje kommun på plats 134 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 80 st vilket räknat per invånare placerar Södertälje kommun på plats 14 av 290.
  • Södertälje kommun har 95 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 346 837 762 KSEK, vilket ger 3 619 KSEK per invånare och placerar Södertälje på plats 6 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Södertälje kommun blir detta 20 526 635 KSEK och per invånare 214 KSEK, vilket placerar Södertälje på plats 9 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Södertälje kommun har 156 125 620 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 7 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 6 010 443 KSEK i skatt, vilket ger 63 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Södertälje kommuns aktiebolag plats 5 av 290 vad gäller inbetald skatt.