Företag i Sölvesborgs kommun (2 318 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och här finns 2 567 företag verksamma varav 178 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sölvesborg finns det 981 aktiebolag, 46 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 071 enskilda firmor samt 456 övriga bolag.

  • I Sölvesborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 981 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 455 KSEK vilket är 45,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 178 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sölvesborgs kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 102 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 180 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sölvesborgs kommun på plats 199 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Sölvesborgs kommun på plats 66 av 290.
  • Sölvesborgs kommun har 17 486 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 121 577 KSEK, vilket ger 464 KSEK per invånare och placerar Sölvesborg på plats 137 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sölvesborgs kommun blir detta 633 971 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Sölvesborg på plats 133 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sölvesborgs kommun har 3 591 201 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 78 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 98 155 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sölvesborgs kommuns aktiebolag plats 152 av 290 vad gäller inbetald skatt.