Företag i Sölvesborgs kommun (2 305 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och här finns 2 555 företag verksamma varav 158 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sölvesborg finns det 1 010 aktiebolag, 48 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 025 enskilda firmor samt 459 övriga bolag.

  • I Sölvesborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 010 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 167 KSEK vilket är 44,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 158 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sölvesborgs kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 229 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 52 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sölvesborgs kommun på plats 230 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Sölvesborgs kommun på plats 169 av 290.
  • Sölvesborgs kommun har 17 486 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 455 662 KSEK, vilket ger 541 KSEK per invånare och placerar Sölvesborg på plats 130 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sölvesborgs kommun blir detta 766 754 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Sölvesborg på plats 104 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sölvesborgs kommun har 4 133 260 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 68 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 104 609 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sölvesborgs kommuns aktiebolag plats 148 av 290 vad gäller inbetald skatt.