Företag i Salems kommun (1 755 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Salems kommun ligger i Stockholms län och här finns 1 644 företag verksamma varav 145 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Salem finns det 669 aktiebolag, 36 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 693 enskilda firmor samt 235 övriga bolag.

  • I Salems kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 669 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 642 KSEK vilket är 79,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 145 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Salems kommun är 7,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 137 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 124 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Salems kommun på plats 262 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Salems kommun på plats 19 av 290.
  • Salems kommun har 16 665 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 075 737 KSEK, vilket ger 125 KSEK per invånare och placerar Salem på plats 288 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Salems kommun blir detta 172 844 KSEK och per invånare 10 KSEK, vilket placerar Salem på plats 281 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Salems kommun har 278 952 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 290 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 33 589 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Salems kommuns aktiebolag plats 283 av 290 vad gäller inbetald skatt.