Företag i Salems kommun (1 814 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Salems kommun ligger i Stockholms län och här finns 1 673 företag verksamma varav 165 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Salem finns det 712 aktiebolag, 32 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 689 enskilda firmor samt 233 övriga bolag.

  • I Salems kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 712 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 184 KSEK vilket är 82,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 165 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Salems kommun är 8,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 8 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 260 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Salems kommun på plats 188 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Salems kommun på plats 219 av 290.
  • Salems kommun har 16 665 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 964 417 KSEK, vilket ger 118 KSEK per invånare och placerar Salem på plats 288 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Salems kommun blir detta 173 399 KSEK och per invånare 10 KSEK, vilket placerar Salem på plats 280 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Salems kommun har 226 227 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 290 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 846 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Salems kommuns aktiebolag plats 262 av 290 vad gäller inbetald skatt.