Företag i Sandvikens kommun (4 391 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 740 företag verksamma varav 294 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sandviken finns det 1 345 aktiebolag, 83 handelsbolag, 36 kommanditbolag och 2 136 enskilda firmor samt 1 140 övriga bolag.

  • I Sandvikens kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 22 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 345 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 164 KSEK vilket är 26,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 294 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sandvikens kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -142 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 282 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sandvikens kommun på plats 271 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Sandvikens kommun på plats 177 av 290.
  • Sandvikens kommun har 39 238 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 796 857 KSEK, vilket ger 708 KSEK per invånare och placerar Sandviken på plats 87 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sandvikens kommun blir detta 2 834 279 KSEK och per invånare 72 KSEK, vilket placerar Sandviken på plats 44 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sandvikens kommun har 4 574 396 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 181 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 314 762 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sandvikens kommuns aktiebolag plats 95 av 290 vad gäller inbetald skatt.