Företag i Sandvikens kommun (4 472 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 752 företag verksamma varav 328 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sandviken finns det 1 328 aktiebolag, 89 handelsbolag, 37 kommanditbolag och 2 170 enskilda firmor samt 1 128 övriga bolag.

  • I Sandvikens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 328 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 195 KSEK vilket är 10,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 328 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sandvikens kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 686 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 24 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sandvikens kommun på plats 272 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Sandvikens kommun på plats 265 av 290.
  • Sandvikens kommun har 39 238 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 151 283 KSEK, vilket ger 565 KSEK per invånare och placerar Sandviken på plats 96 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sandvikens kommun blir detta 2 058 261 KSEK och per invånare 52 KSEK, vilket placerar Sandviken på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sandvikens kommun har 4 225 918 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 193 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 168 524 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sandvikens kommuns aktiebolag plats 214 av 290 vad gäller inbetald skatt.