Företag i Sigtuna kommun (6 780 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

M

R

S

Snabbfakta

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 6 783 företag verksamma varav 679 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sigtuna finns det 3 034 aktiebolag, 152 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 2 619 enskilda firmor samt 928 övriga bolag.

  • I Sigtuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 45 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 034 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 473 KSEK vilket är 34,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 32 konkurser skett men 679 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sigtuna kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -520 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 286 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sigtuna kommun på plats 36 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 32 st vilket räknat per invånare placerar Sigtuna kommun på plats 29 av 290.
  • Sigtuna kommun har 46 982 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 197 125 KSEK, vilket ger 643 KSEK per invånare och placerar Sigtuna på plats 78 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sigtuna kommun blir detta - 388 998 KSEK och per invånare - 8 KSEK, vilket placerar Sigtuna på plats 289 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sigtuna kommun har 23 235 111 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 23 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 183 822 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sigtuna kommuns aktiebolag plats 234 av 290 vad gäller inbetald skatt.