Företag i Sigtuna kommun (6 715 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

M

R

S

Snabbfakta

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 6 891 företag verksamma varav 661 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sigtuna finns det 3 160 aktiebolag, 135 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 2 619 enskilda firmor samt 927 övriga bolag.

  • I Sigtuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 52 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 160 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 666 KSEK vilket är 30,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 38 konkurser skett men 661 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sigtuna kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 314 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 9 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sigtuna kommun på plats 30 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 38 st vilket räknat per invånare placerar Sigtuna kommun på plats 20 av 290.
  • Sigtuna kommun har 46 982 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 35 680 690 KSEK, vilket ger 759 KSEK per invånare och placerar Sigtuna på plats 74 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sigtuna kommun blir detta 710 962 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Sigtuna på plats 267 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sigtuna kommun har 23 901 460 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 27 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 220 500 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sigtuna kommuns aktiebolag plats 192 av 290 vad gäller inbetald skatt.