Företag i Simrishamns kommun (3 827 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och här finns 4 309 företag verksamma varav 248 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Simrishamn finns det 1 349 aktiebolag, 93 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 2 021 enskilda firmor samt 831 övriga bolag.

  • I Simrishamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 349 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 459 KSEK vilket är 62,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 248 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Simrishamns kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 208 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 82 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Simrishamns kommun på plats 74 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Simrishamns kommun på plats 167 av 290.
  • Simrishamns kommun har 19 354 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 783 431 KSEK, vilket ger 402 KSEK per invånare och placerar Simrishamn på plats 168 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Simrishamns kommun blir detta 659 101 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Simrishamn på plats 144 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Simrishamns kommun har 2 527 621 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 151 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 121 336 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Simrishamns kommuns aktiebolag plats 132 av 290 vad gäller inbetald skatt.