Företag i Simrishamns kommun (3 776 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och här finns 4 303 företag verksamma varav 266 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Simrishamn finns det 1 380 aktiebolag, 89 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 969 enskilda firmor samt 849 övriga bolag.

  • I Simrishamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 380 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 513 KSEK vilket är 64,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 266 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Simrishamns kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 124 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 147 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Simrishamns kommun på plats 32 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Simrishamns kommun på plats 214 av 290.
  • Simrishamns kommun har 19 354 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 252 110 KSEK, vilket ger 426 KSEK per invånare och placerar Simrishamn på plats 178 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Simrishamns kommun blir detta 551 248 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Simrishamn på plats 179 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Simrishamns kommun har 2 582 753 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 145 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 110 651 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Simrishamns kommuns aktiebolag plats 155 av 290 vad gäller inbetald skatt.