Företag i Sjöbo kommun (3 154 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och här finns 3 437 företag verksamma varav 238 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sjöbo finns det 935 aktiebolag, 80 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 1 949 enskilda firmor samt 452 övriga bolag.

  • I Sjöbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 935 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 184 KSEK vilket är 47,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 238 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sjöbo kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 47 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 249 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sjöbo kommun på plats 96 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Sjöbo kommun på plats 65 av 290.
  • Sjöbo kommun har 19 019 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 374 672 KSEK, vilket ger 388 KSEK per invånare och placerar Sjöbo på plats 177 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sjöbo kommun blir detta 530 983 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Sjöbo på plats 178 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sjöbo kommun har 2 999 517 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 106 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 494 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sjöbo kommuns aktiebolag plats 228 av 290 vad gäller inbetald skatt.