Företag i Skövde kommun (4 916 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

H

L

M

S

T

V

Snabbfakta

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 7 004 företag verksamma varav 562 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skövde finns det 2 657 aktiebolag, 121 handelsbolag, 47 kommanditbolag och 2 807 enskilda firmor samt 1 372 övriga bolag.

  • I Skövde kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 39 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 657 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 494 KSEK vilket är 15,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 562 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skövde kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 345 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 148 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skövde kommun på plats 169 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Skövde kommun på plats 189 av 290.
  • Skövde kommun har 54 848 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 36 998 564 KSEK, vilket ger 675 KSEK per invånare och placerar Skövde på plats 93 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skövde kommun blir detta 3 118 360 KSEK och per invånare 57 KSEK, vilket placerar Skövde på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skövde kommun har 8 669 833 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 116 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 551 219 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skövde kommuns aktiebolag plats 65 av 290 vad gäller inbetald skatt.