Företag i Skövde kommun (6 485 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

H

L

M

S

T

V

Snabbfakta

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 968 företag verksamma varav 536 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skövde finns det 2 549 aktiebolag, 131 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 2 874 enskilda firmor samt 1 364 övriga bolag.

  • I Skövde kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 41 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 549 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 665 KSEK vilket är 12,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 536 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skövde kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 2 346 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 2 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skövde kommun på plats 218 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Skövde kommun på plats 254 av 290.
  • Skövde kommun har 54 848 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 44 639 980 KSEK, vilket ger 814 KSEK per invånare och placerar Skövde på plats 41 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skövde kommun blir detta 2 525 962 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Skövde på plats 95 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skövde kommun har 8 147 552 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 119 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 436 220 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skövde kommuns aktiebolag plats 90 av 290 vad gäller inbetald skatt.