Företag i Skara kommun (2 574 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 020 företag verksamma varav 204 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skara finns det 945 aktiebolag, 77 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 313 enskilda firmor samt 667 övriga bolag.

  • I Skara kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 945 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 25 773 KSEK vilket är 47,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 204 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skara kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 415 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 14 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skara kommun på plats 169 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Skara kommun på plats 251 av 290.
  • Skara kommun har 18 822 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 21 726 442 KSEK, vilket ger 1 154 KSEK per invånare och placerar Skara på plats 18 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skara kommun blir detta 1 698 555 KSEK och per invånare 90 KSEK, vilket placerar Skara på plats 27 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skara kommun har 5 749 787 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 45 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 377 854 KSEK i skatt, vilket ger 20 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skara kommuns aktiebolag plats 21 av 290 vad gäller inbetald skatt.